“Duszpasterze trzeźwości” – książka o działalności trzeźwościowej Kościoła trafiła do adresatów

Publikacja Duszpasterze trzeźwości. Przewodnik po działalności Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych trafiła właśnie do wszystkich diecezji Kościoła katolickiego, zakonów w całej Polsce oraz diecezji innych związków wyznaniowych. Książka przygotowana na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zbiorem wywiadów i reportaży poświęconych najważniejszym inicjatywom trzeźwościowym Kościoła. Czytaj dalej

“Seniorze, trzymaj formę! 2” – książka dotarła do słuchaczy 400 UTW w całej Polsce

Czuję się juniorem młodszym. Wiek to w dużej mierze kwestia mentalna. Jeśli ma się cele i dąży do ich realizacji, człowiek nie myśli o upływającym czasie – mówi 65-letni Roman Paszke, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, nawigator, budowniczy jachtów w wywiadzie zamieszczonym w książce Seniorze, trzymaj formę! 2. Publikacja, która jest zbiorem rozmów ze znanymi sportowcami 50+ i ekspertami zajmującym się aktywnością fizyczną seniorów, trafiła właśnie do 400 uniwersytetów trzeciego wieku w całej Polsce. W ubiegłym tygodniu warszawskiej AWF odbyło się także spotkanie autorskie. Czytaj dalej

Maciej Zdziarski poprowadzi panel dyskusyjny o opiece długoterminowej

Jakie znaczenie w opiece długoterminowej ma współpraca z rodziną pacjenta? Jakie rozwiązania w tym zakresie stosowane są w innych krajach? Jak chronić pacjenta przed ewentualnymi konsekwencjami konfliktów na linii rodzina – personel placówki leczniczej? Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy panelu dyskusyjnego “Współpraca z rodziną w opiece długoterminowej”, którego moderatorem będzie Maciej Zdziarski, prezes Instytutu Łukasiewicza. Czytaj dalej