Instytut Łukasiewicza realizuje liczne projekty służące upowszechnianiu dobrych praktyk na rzecz seniorów oraz reintegracji osób starszych ze społeczeństwem. W swoich przedsięwzięciach pokazujemy, jak w twórczy sposób połączyć mądrość i życiowe doświadczenie osób starszych z energią i pasją młodych. Podejmujemy również inicjatywy dotyczące ważnych zagadnień i problemów życia społecznego – zajmujemy się m.in. problematyką uzależnień behawioralnych.

Realizujemy projekty na zlecenie organów administracji publicznej, organizujemy konferencje i szkolenia, opracowujemy wydawnictwa, programy radiowe i portale internetowe. Do wspólnego działania zapraszamy jednostki administracji publicznej, samorządy, firmy i organizacje biznesowe, placówki nauki, edukacji i kultury oraz organizacje pozarządowe. Działając razem, możemy zrobić znacznie więcej! Zachęcamy do kontaktu.

Szczegóły naszych działań w 2015 roku

W 2015 r. zrealizowaliśmy dwa projekty promujące aktywność fizyczną osób starszych. Wydaliśmy zbiór wywiadów ze znanymi postaciami polskiego sportu 50+ – “Seniorze, trzymaj formę!” oraz gazetę “UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!”. Przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki społecznej kontynuujemy wydawanie gazety dla UTW. Dla seniorów organizujemy także debaty poświęcone zdrowiu i bezpieczeństwu. W 2015 r. zrealizowaliśmy kolejnę edycję debat o tematyce unijnej na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wydaliśmy drugą książkę na temat uzależnień behawioralnych, tym razem koncentrując się na dzieciach i młodzieży. Na zlecenie PARPA opracowaliśmy informator dla radnych na temat rozwiązywania problemów alkoholowych w gminach.

„Seniorze, trzymaj formę!”

SENIORZE-TRZYMAJ-FORMETo zbiór wywiadów, które Maciej Zdziarski przeprowadził z kilkunastoma sportowcami-weteranami, a także lekarzami i profesorami nauk o kulturze fizycznej. Znani zawodnicy (m.in. Władysław Kozakiewicz, Ryszard Szurkowski i Andrzej Supron) mówią o tym, jak zadbać o formę po sześćdziesiątce. Łyżwiarka, kajakarz, żużlowiec, wioślarka, kolarz, strzelczyni, piłkarz ręczny, zapaśnik, szpadzista, lekkoatleci – bohaterami książki jest kilkunastu wybitnych postaci polskiego sportu. W wywiadach wspominają, jak zaczęła się ich przygoda ze sportem i jak obecnie dbają o aktywność. Eksperci opowiadają o znaczeniu aktywności ruchowej dla zdrowia osób starszych. Głównymi adresatami publikacji są słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku. Projekt współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.

„UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!”

UTW-BEZ-GRANIC-SPORTTo już druga edycja kampanii realizowanej na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem projektu było promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych. W ramach projektu Instytut Łukasiewicza wydawał bezpłatną gazetę, dostarczaną do 400 uniwersytetów trzeciego wieku w całym kraju. Za pośrednictwem „UTW BEZ GRANIC: Seniorzy na start!” popularyzowaliśmy zdrowe i aktywne starzenie oraz przełamywaliśmy stereotyp dotyczący ograniczeń w podejmowaniu aktywności fizycznej przez seniorów. Celem było również upowszechnienie informacji o przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości. Elementem kampanii są ulotki dotyczące aktywności fizycznej oraz portal internetowy poświęcony promocji sportu wśród seniorów – www.seniorzynastart.info.

„Świadomy senior”

debata-seniorskaTo cykl debat o problemach osób starszych związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Jak nie dać się oszukać metodą „na wnuczka”? Jak sprawdzić, czy osoba pukająca do naszych drzwi jest naprawdę kimś, za kogo się podaje? Dlaczego lepiej unikać chwilówek i jakie chwyty stosują parabanki, by przyciągnąć klientów? Co to jest odwrócony kredyt hipoteczny i kto może z niego skorzystać? Na te i inne pytania seniorzy uzyskają odpowiedzi podczas kolejnych spotkań. Na każde z nich zaproszeni zostaną eksperci z danej dziedziny: lekarze, policjanci, radcowie prawni, doradcy finansowi. Uzupełnieniem wiedzy przekazywanej podczas spotkań będzie zestaw materiałów informacyjnych – ulotki i gazety.

„Jaka Unia?”

JAKA-UNIA-2015Debaty Instytutu Łukasiewicza pod tym hasłem stały się już lokalną tradycją w Małopolsce, a w poprzednich edycjach udział wzięło ponad 1000 osób. W 2015 r. odbyła się kolejna edycja. Jakie korzyści z członkostwa Polski w UE ma zwykły obywatel? Czy i w jaki sposób możemy korzystać z funduszy unijnych w wymiarze jednostkowym? Czy otwarte granice to jedyny profit związany z obecnością Polski w UE, z jakiego korzystają obywatele? Między innymi na te pytania odpowiadali uczestnicy debat organizowanych w 6 miastach Małopolski: Niepołomicach, Proszowicach, Bochni, Brzesku, Chrzanowie i Gorlicach. Efektem spotkań jest publikacja książkowa i cykl audycji radiowych. Więcej informacji o projekcie na www.jakaunia.pl.

„Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży”

UZALEZNIENIA-ksiazka-nowaOd czego uzależniają się dzieci i młodzież? Na jakie wyzwania profilaktyczne powinni odpowiedzieć rodzice i nauczyciele? Jak pomagać młodym ludziom, u których problem już się rozwinął? Próbą odpowiedzi na te pytania jest książka „Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży. Rozmowy z ekspertami”. To zbiór wywiadów Macieja Zdziarskiego z naukowcami, psychologami, pedagogami, terapeutami i psychiatrą. Eksperci opowiadają o uzależnieniu od komputera i internetu, telefonu, telewizji, hazardu i pornografii.
Publikacja jest współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Książka trafiła do 300 poradni psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce.

„Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie. Informator dla radnych”

INFORMATOR-PARPAInstytut Łukasiewicza przygotował na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych publikację informacyjną na temat zadań samorządu gminnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydawnictwo trafiło do niemal 40 tys. radnych miast i gmin w Polsce. W publikacji wskazaliśmy szeroki zakres i różnorodność problemów związanych z alkoholem, którym powinna przeciwdziałać gmina. Przekonywaliśmy radnych, że rozwiązywanie problemów alkoholowych to niezwykle istotna część polityki społecznej prowadzonej przez samorząd gminny.
Zaprezentowaliśmy szeroki zakres problemów związanych z alkoholem, którym powinien przeciwdziałać samorząd: od uzależnień, przez przemoc w rodzinie, aż po nietrzeźwość na drogach.

Szczegóły naszych działań w 2014 roku

W 2014 r. przeprowadziliśmy dwie ogólnopolskie kampanie edukacyjne – „Reaguj na przemoc!” na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz „Powstrzymaj pijanego kierowcę” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kontynuowaliśmy także naszą działalność na rzecz promocji zdrowego i pomyślnego starzenia. Przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki wydawaliśmy gazetę adresowaną do 400 UTW w Polsce. Przeprowadziliśmy także cykl debat o tematyce zdrowotnej dla seniorów w czterech miastach Małopolski. Formułę debaty miały również spotkania pod hasłem „Jaka Unia?” – druga edycja projektu podjętego na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Czytaj dalej

Szczegóły naszych działań w 2013 roku

W 2013 r. realizowaliśmy kolejne projekty z zakresu gerontologii społecznej. Stworzyliśmy gazetę dla wszystkich UTW w Polsce. Przy współpracy z Archidiecezją Łódzką i Diecezją Opolską wydaliśmy dwie książki pod wspólnym tytułem „CzwartePrzykazanie.pl”. Zrealizowaliśmy również międzypokoleniowy projekt „Dwie Historie” – spotkania licealistów z byłymi więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych. Na zlecenie MSZ w ramach projektu „Jaka Unia?” przeprowadziliśmy cykl debat dotyczących Unii Europejskiej. Zrealizowaliśmy także kampanię informacyjno-edukacyjną pod nazwą „Lekarzu, reaguj na przemoc!” oraz wydaliśmy książkę poświęconą uzależnieniom behawioralnym.

Czytaj dalej

Szczegóły naszych działań w 2012 roku

W 2012 r. zajęliśmy się pracą nad przedsięwzięciami wpisującymi się w Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Zrealizowaliśmy dwa ogólnopolskie projekty na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – „Dziadkowie to skarb!” adresowany do samorządów oraz „OswoićStarość.pl” dla wszystkich polskich uniwersytetów trzeciego wieku. Wydaliśmy dwie książki: „StarsiRodzice.pl. Recepty na dobrą starość” oraz „OswoićStarość.pl”

Czytaj dalej